پارس شمالی احیا می‌شود؟

پارس شمالی احیا می‌شود؟

مند: وقتی قرارداد ذوب آهن اصفهان با روسها امضا شد، پارس شمالی نیز در عمق چهار هزار متری دریا و در فاصله ده تا پانزده کیلومتری سواحل دشتی، کشف شد.

سهم بوشهر از مسئولیت های اجتماعی نفت

سهم بوشهر از مسئولیت های اجتماعی نفت

مند: ششم شهریورماه امسال وزیر نفت در چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، سیاست ها و نظام نامه نحوه ایفای مسئولیت های اجتماعی در صنعت نفت را ابلاغ کرد.

منابع مشترک فصل جدید مناسبات ایران و عربستان

منابع مشترک فصل جدید مناسبات ایران و عربستان

در شرایطی که دو قدرت بزرگ منطقه حادثه خیز خاورمیانه، یعنی ایران و عربستان بدترین شکل روابط سیاسی را سپری می کنند و حوادث رخ داده حتی، احساسات مردم دو کشور را نیز برانگیخته، حرف از صلح و ایجاد ارتباط اقتصادی چندان کار آسانی به نظر نمی رسد. لکن با توجه به اینکه، دو کشور