تگ : "پایگاه خبری مند"

آشنایی با بیمارستان، مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت شهرستان دشتی

مند: شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی از زیر مجموعه های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است که زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد.این شبکه به ریاست آقای دکتر اضغر بحرانی مدیریت می شود.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات