کاهش ساخت و ساز در استان بوشهر

کاهش ساخت و ساز در استان بوشهر

مند: بر اساس داده‌ های مرکز آمار کشور، پروانه های ساختمانی صادره در استان طی بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد کاهش یافته است.