کاهش ۱۲ درجه ای هوای جم در ۴۸ ساعت

کاهش ۱۲ درجه ای هوای جم در ۴۸ ساعت

مند:کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: دمای هوا شهر جم این استان در ۴۸ ساعت گذشته با کاهش ۱۲ درجه ای از ۱۴ به دو درجه سانتیگراد رسید.