کسری بودجه ای از نوع ضرب و شتم

کسری بودجه ای از نوع ضرب و شتم

مند: بازار نفت با کاهش شدید بهای نفت شوک جدیدی را تجربه کرد. در لحظه نگارش این متن نفت برنت شاهد کاهش ۲۵.۱۸٪، نفت خام (WTI) با کاهش ۲۴.۹۵٪، نفت اپک با کاهش ۷.۰۶ درصدی به ترتیب قیمت های ۳۶ دلار و ۴۸ سنت و۳۳.۳ دلار و ۴۸.۳۳ دلار را کسب کردند.