تگ : "کشت"
کشت

۴۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت

مند: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: کشت گیاهان دارویی در استان بوشهر در قالب طرح اقتصاد مقاومتی اجرایی می‌شود بگونه‌ای که ۴۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی به این مهم اختصاص یافته…

اخبار استان بوشهر
تبلیغات