با دست روی دست گذاشتن موفقیت حاصل نمی شود
گفتگو با ارشیا گل دارنده بهترین رتبه کنکور دشتی

با دست روی دست گذاشتن موفقیت حاصل نمی شود

مند: کنکور سراسری با عمر بیش از پنج دهه همواره از دغدغه های دانش آموزان و نقطه عطف زندگی آنان محسوب می شود. حتی فراهم سازی بستر و تسهیل ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هم موجب نشده این ماراتن تحصیلی اهمیت و جایگاه خود را از دست بدهد.
کنکور سراسری و سهم ناچیز دانش آموزان دشتی

کنکور سراسری و سهم ناچیز دانش آموزان دشتی

مند: تنها چند ماه تا شروع رقابت کنکور ۹۵ در سال تحصیلی جاری فرصت باقی مانده است. رقابتی که متاسفانه با اندکی تامل در نتایج چند سال اخیر آن در میان دانش آموزان شهرستان دشتی پی می بریم که سهم جامعه ی آموزشی دشتی در آن بسیار کم و ناچیز است. با در نظر گرفتن