تگ : "گلخانه"
گلخانه

مطالعات ایجاد شهرک های کشاورزی و شیلاتی در استان بوشهر پایان یافت

مند: مدیرشعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان بوشهر گفت: مطالعات ایجاد شهرک های گلخانه ای، استعدادیابی و امکان سنجی زمین های پشتیبان طرح پرورش ماهی در قفس و میگو برای ایجاد و توسعه شهرک کشاورزی و شیلاتی انجام شد.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات