کاهش سطح کشت گوجه فرنگی در دشتی

کاهش سطح کشت گوجه فرنگی در دشتی

مند: بالا رفتن هزینه تولید، کاهش منابع آب و جایگزین شدن کشت های کم آب بر در شهرستان دشتی باعث کاهش سطح زیر کشت گوجه فرنگی شده است.
صادرات گوجه فرنگی به زودی شروع می شود

صادرات گوجه فرنگی به زودی شروع می شود

مند: نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس گفت: به دستور وزیر جهاد کشاورزی، زمینه صادرات گوجه فرنگی خارج از فصل استان بوشهر به میزان ۱۵ درصد کل محصول تولیدی فراهم می‌شود.

استقبال سرد کشاورزان بوشهری از خرید توافقی گوجه فرنگی

استقبال سرد کشاورزان بوشهری از خرید توافقی گوجه فرنگی

مند: رئیس روابط عمومی جهاد کشاورزی استان گفت: کشاورزان برای فروش گوجه فرنگی تاکنون به مراکز خرید توافقی تعاونی روستایی و تعاونی تولید کشاورزی استان مراجعه نکرده اند اما استقرار مراکر خرید توافقی ثبات را به بازار تولید این محصول برگردانده است.