برچسب: گوجه فرنگی

استقبال سرد کشاورزان بوشهری از خرید توافقی گوجه فرنگی

استقبال سرد کشاورزان بوشهری از خرید توافقی گوجه فرنگی

مند: رئیس روابط عمومی جهاد کشاورزی استان گفت: کشاورزان برای فروش گوجه فرنگی تاکنون به مراکز خرید توافقی تعاونی روستایی و تعاونی تولید کشاورزی استان مراجعه نکرده اند اما استقرار مراکر خرید توافقی ثبات را به بازار تولید این محصول برگردانده است.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات


width="173"