شهر پروژه های احساسی

شهر پروژه های احساسی

مند: نگرش جامع به سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در راس سیاست گذاری مدیریت شهری قرار دارد.

سیاسی کردن مدیریت شهری مهمترین چالش شهرها در شهرستان دشتی

سیاسی کردن مدیریت شهری مهمترین چالش شهرها در شهرستان دشتی

مند: یکی از پیام های روشن انتخابات اردیبهشت ۹۶ در سطح جوامع محلی و شهر و روستاها تغییر رویکردها و شفاف سازی بسیاری از مسائلی بود که معمولا شوراها پشت درهای بسته در خصوص آن تصمیم می گیرند و شهردار و دهیارها نیز بدون تلاش برای اطلاع رسانی جامع در سطح شهر و روستا عملی می کنند.

ضرب و شتم شهردار بنک منجر به بیهوشی وی شد

ضرب و شتم شهردار بنک منجر به بیهوشی وی شد

مند: حسین صفایی’ شهردار بنک صبح روز یکشنبه در محل کار خود مورد کتک کاری دو ارباب رجوع قرار گرفت و بر اثر ضربه های وارد شده به سرش بیهوش و در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر کنگان بستری شد.