حمیدرضا نظری

ویروس کرونا  و داستانی از فصل لالایی های سرزمین من

این روزها دلم برای بوسه ای تنگ می شود

مند: این نوشته، نگاهی ادبی و هنرمندانه به ویروس مرگبار و ناشناخته ای دارد که  اینک مردمان جهان را هراسان کرده  است؛ حکایت مادران مهربان ایران زمین و قصه ها و غصه ها و لالایی های فرشتگانی است که با خود آرامش را به ارمغان می آورند و…

اخبار استان بوشهر
تبلیغات